Close

Projects

Contact

News

Let's connect

Rights Issue

01.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Givet den målsättning MTI Investment har om att skapa en självförsörjande verksamhet samt för att täcka Bolagets rörelsekapitalskostnader så anser styrelsen i Bolaget att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Styrelsen har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, där emissionslikviden avses disponeras inom följande användningsområden:

 • Nya investeringar med avsikt att generera ett positivt kassaflöde inom exempelvis, men inte uteslutande, solenergisektorn och lånefinansieringar.
 • Investeringar i nya bolag inom förnyelsebar energi och fastighetsprojekt.
  – Investeringar i befintliga innehav
  – Rörelsekapital
 • Nya investeringar i noterade östafrikanska bolag.

Erbjudandet i korthet:

 • Teckningsperiod: 29 november – 15 december 2023 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
 • Handel med teckningsrätter: 29 november – 12 december 2023.
 • Teckning med företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 27 november 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i MTI Investment erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
 • Teckningskurs: Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 7,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs MTI Investment cirka 16,4 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 19,7 MSEK.
 • Teckningsförbindelser: Företrädesemissionen omfattas till cirka 23,6 procent av teckningsförbindelser från bland annat YardHouse Capital Group, Handelsbanken Fonder, Stiftelsen H&M Foundation, Fredrik Gottlieb, Alf Bjørseth samt samtliga medlemmar från styrelse och ledning.

01.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Givet den målsättning MTI Investment har om att skapa en självförsörjande verksamhet samt för att täcka Bolagets rörelsekapitalskostnader så anser styrelsen i Bolaget att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Styrelsen har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, där emissionslikviden avses disponeras inom följande användningsområden:

 • Nya investeringar med avsikt att generera ett positivt kassaflöde inom exempelvis, men inte uteslutande, solenergisektorn och lånefinansieringar.
 • Investeringar i nya bolag inom förnyelsebar energi och fastighetsprojekt.
  – Investeringar i befintliga innehav
  – Rörelsekapital
 • Nya investeringar i noterade östafrikanska bolag.

02.

Erbjudandet i korthet

 • Teckningsperiod:
  29 november – 15 december 2023
  (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
 • Handel med teckningsrätter:
  29 november – 12 december 2023.
 • Teckning med företrädesrätt:
  Den som på avstämningsdagen den 27 november 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i MTI Investment erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
 • Teckningskurs:
  Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 7,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Emissionslikvid:
  Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs MTI Investment cirka 16,4 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 19,7 MSEK.
 • Teckningsförbindelser:
  Företrädesemissionen omfattas till cirka 23,6 procent av teckningsförbindelser från bland annat YardHouse Capital Group, Handelsbanken Fonder, Stiftelsen H&M Foundation, Fredrik Gottlieb, Alf Bjørseth samt samtliga medlemmar från styrelse och ledning.
03.

Företagsinsikter

Exclusive Interview with MTI Investment’s CEO Pontus Engström on the Rights Issue: insights & strategy

MTI Investment’s CEO Pontus Engström unveils company insights with a Q&A Session at Aktiespararna Event

04.

Kontakt

CEO
Pontus Engström
Email: pontus.engstrom(at)mti-investment.com
Telefon: +46 70 716 55 38