Close
k

Projects

Contact

News

Let's connect

IPO

The prospectus may NOT be downloaded or read by persons residing in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or measures other than those under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction.

Distribution of the Prospectus and participation in the Offer are subject to restrictions in law and other rules in some jurisdictions. The Company has not taken and will not take any steps to allow an offer to the public in any jurisdictions other than Sweden. The Offer is not addressed to persons domiciled in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or other measures than those arising under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction. Consequently, the prospectus, the notification form and other documents relating to the Offer may not be distributed in or to said countries or any other jurisdiction where distribution or the Offer requires such action or otherwise violates applicable rules. Subscription of units and acquisition of securities in violation of the above limitations may be invalid. Persons receiving copies of the Prospectus must inform themselves of and comply with such restrictions. Measures in breach of the restrictions may constitute a breach of applicable securities laws.

You can find the documents with restricted access below:

The documents are only available in Swedish.

MTI Investment SE

Teckningspris
40,20 SEK per unit (motsvarande 13,40 per aktie)

Valuta
SEK

Teckningsperiod
29 Nov – 13 Dec 2021

Unit
En (1) unit innehåller tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner

Emissionslikvid
22,1 MSEK

Teckningsåtaganden
80 procent av erbjudandet

Pre-money värdering
50 MSEK

KORT OM MTI INVESTMENT SE

MTI Investment SE (”MTI Investment” eller ”Bolaget”) är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag med stor potential. Hittills har bolaget gjort fyra kapitalinvesteringar i Tanzania inom sektorerna bostadsbyggande, avfallshantering, kosmetik och mejeri. Genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan. Ytterligare investerar Bolaget i företag i syfte att skapa värdetillväxt för Bolagets aktieägare genom substansvärdetillväxt.

MTI investment co-founder Pontus Engstrom posing with a Mtaji Wetu Finance employee

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Bolaget har per dagen för Bolagsbeskrivningen 118 aktieägare, främst från de nordiska länderna. Genom att notera Bolaget på en marknadsplats görs aktierna i MTI mer likvida och tillgängliga för fler investerare. Bolaget ser stora investeringsbehov i MTI Investments östafrikanska portföljbolag och ser därför tillfället att bli publikt som ett sätt att erhålla det kapital portföljbolagen behöver. Samtidigt anser MTI Investment att investera i nya portföljbolag i regionen.

Nettolikviden från Erbjudandet och från teckningsoptionerna är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter i prioritetsordning:

1. Investeringar i befintliga portföljbolag

2. Investeringar i nya målbolag i Östafrika

3. Rörelsekapital

Handelsbanken Fonder (Emerging Markets) samt Stiftelsen H&M Foundation har tillsammans med styrelseledamöter, VD, befintliga aktieägare och externa investerare åtagit sig att enligt vissa villkor förvärva units i Erbjudandet för sammanlagt cirka 17,7 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av antalet units i Erbjudandet.

VD PONTUS ENGSTRÖM KOMMENTERAR

”MTI är resultatet av sju års arbete med att etablera ett växande investmentbolag i Tanzania, en av världens snabbast växande regioner. Med fyra grenar inom områdena hälsosam kosmetik, nyttiga mejeriprodukter, hem och konstruktion, samt avfallshantering har vi etablerat den lokala infrastruktur och kontakter som ger oss en god bas för framtida tillväxt. I denna marknad är det stor brist på riskkapital, och här arbetar vi utifrån en egenutvecklad modell med stort fokus på utveckling och stöd av de befintliga innehaven, möjligheter kopplade till dessa och nätverksbyggande. I en region som denna är kontakter och tillit ett viktigt komplement till avtal, och genom våra investeringar har vi ett mycket nära samarbete med lokala entreprenörer.

Jag brukar säga att när Sverige var som fattigast under 1800-talet, så var inte bistånd eller mikrofinans sättet som fick Sverige på fötter som en stark industrination. Den framgångsrika utveckling som skedde var mångt och mycket ett resultat av två saker, bättre utbildning och urbaniseringen. Detta skapade förutsättningar för stora företag att lättare kunna rekrytera nödvändig arbetskraft. I denna resa har investmentbolagen haft en möjlighet att jobba långsiktigt, samt också bidragit till synergier och kunskapsöverföring mellan bolagen. Precis detta är vad som också sker i Tanzania och Östafrika just nu. Vår ambition är att MTI Investment genom aktivt ägande ska kunna växa stabilt och bidra till ett starkt entreprenöriellt ekosystem i Östafrika, där vi som långsiktiga aktieägare kan se ett starkt värdeskapande.”

A colored picture of Pontus Engstrom
Pontus Engström, VD, MTI Investment SE