Close
k

Projects

Contact

News

Let's connect

Warrants of Series TO2

01.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Givet den målsättning MTI Investment har om att skapa en självförsörjande verksamhet samt för att täcka Bolagets rörelsekapitalskostnader så anser styrelsen i Bolaget att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Styrelsen har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, där emissionslikviden avses disponeras inom följande användningsområden:

 • Nya investeringar med avsikt att generera ett positivt kassaflöde inom exempelvis, men inte uteslutande, solenergisektorn och lånefinansieringar.
 • Investeringar i nya bolag inom förnyelsebar energi och fastighetsprojekt.
  – Investeringar i befintliga innehav
  – Rörelsekapital
 • Nya investeringar i noterade östafrikanska bolag.

Erbjudandet i korthet:

 • Teckningsperiod: 29 november – 15 december 2023 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
 • Handel med teckningsrätter: 29 november – 12 december 2023.
 • Teckning med företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 27 november 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i MTI Investment erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
 • Teckningskurs: Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 7,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs MTI Investment cirka 16,4 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 19,7 MSEK.
 • Teckningsförbindelser: Företrädesemissionen omfattas till cirka 23,6 procent av teckningsförbindelser från bland annat YardHouse Capital Group, Handelsbanken Fonder, Stiftelsen H&M Foundation, Fredrik Gottlieb, Alf Bjørseth samt samtliga medlemmar från styrelse och ledning.

01.

Background and Motivation

In December 2023, MTI Investment conducted a preferential rights issue of units on the Nasdaq First North Growth Market, where 3,149,880 warrants of series TO2 were issued. Each warrant of series TO2 entitles the holder to subscribe for one (1) new share in MTI Investment.

Upon full utilization of the warrants, MTI Investment will be provided with approximately 3.6 million SEK before issuance costs. The proceeds from the warrants of series TO2 will be utilized for:

 • Investments aimed at generating positive cash flow, including but not limited to sectors such as finance, agriculture, and loan financing.
 • Investments in listed East African companies.
02.

Offer in Summary

 • Terms:
  One (1) warrant of series TO2 entitles the holder to subscribe for one (1) new share in MTI Investment.
 • Subscription Price:
  1.14 SEK per share.
 • Subscription Period:
  May 10, 2024, to May 24, 2024.
 • Last Trading Day for TO2:
  May 21, 2024
03.

How to Utilize Your Warrants of Series TO2

 • Custodian-registered subscription warrants:
  Utilization of warrants is done through your bank/custodian. Please note that respective banks/custodians may close the warrant utilization earlier. Please contact your bank for further instructions.
 • Directly registered subscription warrants:
  Subscription is done by filling out and sending the subscription form to Mangold Fondkommission according to the instructions on the form.
04.

Company Insights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

05.

Contact

CEO
Pontus Engström
Email: pontus.engstrom(at)mti-investment.com
Phone: +46 70 716 55 38